Tập thơ TÌNH THƠ CHO NGƯỜI của THÙY GIANG - TÁC ANH

 

thotinh-hco-nguoi-1

thotinh-hco-nguoi-2

TINH-THO-CHO-NGUOI

(nguồn: Tình thơ cho người của Thùy Giang - Tác Anh, NXB văn Học - 2015, tr.9)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson