BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều "Tự truyện" LƯU ĐÌNH TRIỀU - HÒA HỢP DÂN TỘC NHÌN TỪ MỘT NHÀ BÁO

"Tự truyện" LƯU ĐÌNH TRIỀU - HÒA HỢP DÂN TỘC NHÌN TỪ MỘT NHÀ BÁO

Mục lục
"Tự truyện" LƯU ĐÌNH TRIỀU
21 NĂM: CHIA LY & HỘI NGỘ
* Góc tối đời tôi
* Cuộc đoàn tụ một nửa
HÒA HỢP DÂN TỘC NHÌN TỪ MỘT NHÀ BÁO
*Đứa con bên kia chiến tuyến
* Bước rẽ
* Những tiếng chuông gọi người đến muộn
* Anh quản giáo
Tất cả các trang

HÒA HỢP DÂN TỘC NHÌN TỪ MỘT NHÀ BÁO

30-4, một ngày trọng đại với lịch sử dân tộc. Đó là ngày Việt nam chiến thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, là ngày thống nhất hai miền Nam - Bắc, và cũng là ngày hòa hợp dân tộc…

Với ý nghĩa ấy,Thế giới & Hội nhập đã có cuộc đối thoại với nhà báo Lưu Đình Triều (báo Tuổi Trẻ TP.HCM), một nhà báo có cuộc đời và sự nghiệp gắn bó sâu sắc với ngày 30-4.


 Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson