MỪNG SINH NHẬT PGS-TS TRẦN HỮU TÁ 80 XUÂN (14.1.2017) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

 

tu-buc-giang-den-van-dn-1R

Tập sách ấn hành mừng sinh nhật PGS-TS TRẦN HỮU TÁ

 

nhagiao-TRAN-HUU-TA-SINH-NHAT-1-RVợ chồng nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học TRẦN HỮU TÁ

 

nhagiao-TRAN-HUU-TA-SINH-NHAT-4-R

Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học TRẦN HỮU TÁ


nhagiao-TRAN-HUU-TA-SINH-NHAT-5-R

Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học TRẦN HỮU TÁ và con trai


nhagiao-TRAN-HUU-TA-SINH-NHAT-6-R

Nhà thơ Trương Nam Hương và Lê Minh Quốc mừng thọ vợ chồng nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học

TRẦN HỮU TÁ


nhagiao-TRAN-HUU-TA-SINH-NHAT-3-R

Lê Minh Quốc phát biểu mừng thọ nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học TRẦN HỮU TÁ


nhagiao-TRAN-HUU-TA-SINH-NHAT-2-R

Từ trái: Nhà nghiên cứu văn học Phùng Qúy Nhâm, nhà thơ Trương Nam Hương & Lê Minh Quốc

 

nhagiao-TRAN-HUU-TA-SINH-NHAT-7-R

Vợ chồng nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học TRẦN HỮU TÁ cùng đồng nghiệp và môn đệ

 

Ảnh: MINH LÊ chụp sáng ngày 14.1.2017 tại Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson