Vài hình ảnh MẸ trong ngày giỗ BA

 

HINH-ANH-ME-TRONG-NGAY-GIO-BA-4-RMẸ THẮP NHANG TRƯỚC BÀN THỜ BA

 

HINH-ANH-ME-TRONG-NGAY-GIO-BA-1-RMẸ TRƯỚC HIÊN NHÀ EM LÊ MINH TUẤN

 

HINH-ANH-ME-TRONG-NGAY-GIO-BA-2-RMẸ VÀ VỢ CHỒNG ANH TRAI ĐẦU LÊ MINH LƯƠNG

 

HINH-ANH-ME-TRONG-NGAY-GIO-BA-8-RMẸ CÙNG CHÁU NGOẠI, CHẮT NỘI VÀ ANH LÊ MINH TÂM

 

HINH-ANH-ME-TRONG-NGAY-GIO-BA-5-RMẸ CÙNG CHÁU NGOẠI - CON TRAI CỦA CHỊ LÊ THỊ ÁI

 

HINH-ANH-ME-TRONG-NGAY-GIO-BA-3-RMẸ CÙNG CON DÂU - VỢ CỦA LÊ MINH TIẾN

 

HINH-ANH-ME-TRONG-NGAY-GIO-BA-1BIS-RMẸ CÙNG CHẮT NỘI -  CHÁU NỘI CỦA ANH LÊ MINH LƯƠNG

 

Ảnh: AN MAY (VIỆT TUẤN TRINH) chụp trưa ngày 6.3.2016 tại nhà em LÊ MINH TUẤN (Đà Nẵng)

 

Cùng một chủ đề:

KHÊU NGỌN ĐÈN XANH

Ngày 19.3.2015 đám giỗ Ba LÊ VĂN CHÂU tại Đà Nẵng

Thực đơn đám giỗ ông bà tại Đà Nẵng (2014)

Thực đám đơn giỗ ông bà tại Đà Nẵng (2015)

Thơ viết nhân ngày giỗ Ba

Còn cha gót đỏ như son

Nghi lễ đời người tại Quảng Nam

Lê Thị Ái - Chị về cuối bến tình yêu

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson