VĨNH BIỆT nhà thơ TRẦN TỪ DUY

dong-ki-ret_rkwt

Nhà thơ Trần Từ Duy (1956 - 11 giờ 30 trưa 28.10.2015) Ảnh: Trần Hoàng Nhân


Vậy là xong một kiếp đời

Cối Xây Gió lặng nhớ người ngủ quên

Ngậm ngùi Đất Sét nhẹ tênh

Phù du cát bụi dựng lên hình hài

Trận cười rớt lọt vào chai

Đêm đêm lẻ bạn lấy ai buông tuồng

Bất ngờ Thượng đế rung chuông

Đông Ki Rét đã về nguồn Từ Duy

Rượu cạn ly. Rót đầy ly

Giọt men nặng trĩu nẻo đi ta bà

Ớ này! Này, một, hai, ba...

Nâng ly tiễn bạn đi xa cuối cùng

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson