Họa sĩ SUỐI HOA khai mạc triển lãm tranh ngày 5.12.2015

Mục lục
Họa sĩ SUỐI HOA khai mạc triển lãm tranh ngày 5.12.2015
Vài bài thơ về hội họa của LÊ MINH QUỐC
Tất cả các trang

 

Triển lãm tranh của họa sĩ SUỐI HOA. Khai mạc lúc 18 giờ ngày 5/12/2015 tại Eight gallery, 8 Phùng Khắc Khoan (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM). Kết thúc ngày 25.12.2015.

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-1RbisRSơn dầu CHÈO của họa sĩ Suối Hoa tại triển lãm


trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-12RTừ trái: Chúc mừng họa sĩ SUỐI HOA. Từ trái: Suối Hoa, nhà thơ Trương Nam Hương & Lê Minh Quốc

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-1RTừ trái: Họa sĩ Nguyễn Quân, Suối Hoa, nhà thiết kế đồ họaTạ Minh Trãi, nhà sưu tập tranh Trần Hậu Tuấn

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-2RTranh sơn dầu của SUỐI HOA

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-4R

Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, họa sĩ SUỐI HOA

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-5R

Từ trái: Họa sĩ Nguyễn Quân & SUỐI HOA

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-11R

Từ trái: Trương Nam Hương. Minh Lê, Suối Hoa, Lê Minh Quốc


trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-13RTừ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc & Trương Nam Hương

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-10RTừ trái: Nhà thơ Trương Nam Hương và Lê Minh Quốc

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-14RTừ trái: Nhà thơ Trương Nam Hương, nhà báo Việt Nga, Lê Minh Quốc

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-8RTừ trái: Trương Nam Hương, Minh Lê, Việt Nga, Lê Minh Quốc

 

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-9RTranh sơn dầu của họa sĩ SUỐI HOA

trienalm-tranhsuoi-hoa-quoc-6R

Tranh sơn dầu của họa sĩ SUỐI HOA

 

trien-lam--suoi-hoa-ngy-5.12-2-anh-nayR

Ảnh: Minh Lê chụp chiều ngày 5.12.2015 - khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ SUỐI HOA tại gallery 8 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q. 1, TP.HCMtrinhduyson