THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TẾT CỦA TUỔI THƠ

LÊ MINH QUỐC: TẾT CỦA TUỔI THƠ

 

Untitled-1TET-CUA-TUOI-THOGhi chú:

Đăng báo Sài Gòn tiếp thị số XUÂN chừng mươi năm trước.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com