THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: LẦN ĐẦU RU CON

LÊ MINH QUỐC: LẦN ĐẦU RU CON

 

L-MINH-QUOC-Nzz

 

Giấc trưa, con gối tay ba

Chớp chớp đôi mắt, oa oa khóc nhè

 

Dỗ dành, ba đọc thơ nghe

Con liền khoái chí, tròn xoe mắt nhìn

 

Giây lát sau, lại lim dim

Quay đầu vào ngực, muốn tìm... sữa tươi

 

Ti ba không sữa, con ơi

Con nhay một lát nhưng rồi ngủ ngon

 

Mai này, đến lúc lớn khôn

Con ơn sữa mẹ nuôi tròn ước mơ

 

Ba ru bằng nhịp câu thơ

Giấc trưa, con gối tay ba yên lành

 

Cỗi cằn nương lấy mầm xanh

Con khôn lớn, lại dỗ dành... ru ba

L.M.Q

(14g50 ngày 20.9.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com