Công ty VIỆT TUẤN TRINH & Công ty VIỆT TUẤN thực hiện chương trình thiện nguyện HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA

Trước ngày mất, anh Lê Minh Tâm tôi đã điều trị tại Bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng. Xuân năm nay, ngày 28.1.2019 gia đình em út Lê Minh Tuấn - Công ty Việt Tuấn Trinh cùng Công ty Việt Tuấn đã đến đây thực chương trình thiện nguyện HẠNH PHÚC LÀ SỰ SẺ CHIA. Tôi xúc động, có thơ:
Hạnh phúc là sẻ chia
Tan trong Vô đã Hữu
Tấm lòng đến tấm lòng
Một niềm vui vĩnh cữu
Lê Minh Quốc
(28.1.2019)

 

 

ket-noi-tam-long-3

ket-noi-tam-long-1

ket-noi-tam-long-9


ket-noi-tam-long-2

ket-noi-tam-long-4ket-noi-tam-long-5ket-noi-tam-long-6ket-noi-tam-long-7ket-noi-tam-long-8

Công ty VIỆT TUẤN TRINH & Công ty VIỆT TUẤN thực hiện chương trình thiện nguyện HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA vào ngày 24.1.2019 tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng

Chia sẻ liên kết này...