Ngày 19.3.2015 - đám giỗ Ba LÊ VĂN CHÂU tại Đà Nẵng

bantho-baRBàn thờ Ba LÊ VĂN CHÂU (1922 - 1991) tại Đà Nẵng

 

dam-gio-ba-2015-R-bo-sung-1

dam-gio-ba-2015-R-1dam-gio-ba-2015-R-2dam-gio-ba-2015-R-30

Trưởng nam Lê Minh Lương

 

dam-gio-ba-2015-R-6dam-gio-ba-2015-R-24

Út nam Lê Minh Tuấn

 

dam-gio-ba-2015-R-28

Dâu trưởng Nguyễn Thị Phước

 

dam-gio-ba-2015-R-31

Dâu út Nguyễn Hữu Hoài Trinh

 

dam-gio-ba-2015-R-11

Trưởng nam Lê Minh Lương và cháu út An May (út của con út Lê Minh Tuấn)

 

dam-gio-ba-2015-R-16

Con rể Nguyễn Thành Long (chồng Lê Thị Ái)

 

dam-gio-ba-2015-R-12

Từ trái: Con thứ Lê Minh Vĩnh & cháu họ Nguyễn Anh - con trai trưởng của dì Lương Thị Hiền

 

dam-gio-ba-2015-R-17

Con rể của thứ nam Lê Minh Tâm đang thắp nhang

 

dam-gio-ba-2015-R-9

Con rể Nguyễn Thành Long và cháu út An May

 

dam-gio-ba-2015-R-3

Từ trái: Cháu họ Nguyễn Anh, con rể Nguyễn Thành Long, ông sui gia Nguyễn Hữu Quý (ba vợ Lê Minh Tuấn) và thứ nam Lê Minh Tâm

 

dam-gio-ba-2015-R-14

Vợ chồng trưởng nam Lê Minh Lương và dâu út Nguyễn Hữu Hoài Trinh

 

dam-gio-ba-2015-Rbosung-21

Từ trái: Dâu út Nguyễn Hữu Hoài Trinh (vợ của con út Lê Minh Tuấn) & dâu trưởng của trưởng nam Lê Minh Lương (vợ cháu đích tôn Lê Minh Quân)

 

dam-gio-ba-2015-R-15

dam-gio-ba-2015-R-10

dam-gio-ba-2015-R-4

dam-gio-ba-2015-R-13b

dam-gio-ba-2015-R8

dam-gio-ba-2015-R-19

dam-gio-ba-2015-R-20

dam-gio-ba-2015-R-18

dam-gio-ba-2015-R-25

dam-gio-ba-2015-R-22

dam-gio-ba-2015-R-23

dam-gio-ba-2015-R-21

Thức ăn trong ngày giỗ Ba LÊ VĂN CHÂU (19.3.2015) tại nhà con trai út Lê Minh Tuấn ở Đà Nẵng

 

Ảnh VIỆT TUẤN TRINH

Cùng một chủ đề:

KHÊU NGỌN ĐÈN XANH

Thực đơn đám giỗ ông bà tại Đà Nẵng (2014)

Thực đám đơn giỗ ông bà tại Đà Nẵng (2015)

Thơ viết nhân ngày giỗ Ba

Còn cha gót đỏ như son

Nghi lễ đời người tại Quảng Nam

Lê Thị Ái - Chị về cuối bến tình yêu

Chia sẻ liên kết này...