TRẦN HOÀNG NHÂN: Cõi này là âm hay dương?


tranhoangnhanLAP


TRẦN HOÀNG NHÂN QUA HÍ HỌA CỦA LAP


(Nhân Tết Âm đã về!)

Càng sống ở đô thị càng thấy người đông
Phố ngày thêm chật
(Lêu bêu mọi miền
Bắc Trung Nam và cả Phi Châu
Tây Âu cùng một giòng vì đói)
Bụi và người càng nhiều
Đôi khi người nhiều hơn bụi

Đất không nở ra thêm
Đô thị mới triền miên
Đô thị như cơn điên gọi tên thành phố - thành phố
Người đóng thuế say mềm, làm tình, sinh sản

Đất không nhiều như tinh trùng, trứng rụng
Đất mẹ chết từng giờ đau đớn
Vì bầy con giẫm đạp chen giành
Đất chia nhau từng ô nhưng phân lô gồm hai phần Sống - Chết
Ồ, Nghĩa và Địa phân tranh
Ồ, những thay ma vẫn cần
Dù thở bằng môi hay bằng tim
Thở hơi bướm hay hơi chim...
Đều bay...

Linh hồn chật quả địa cầu
Bấu víu vào chút gì còn xót lại
Nếu linh hồn vui
hẳn nhiên tiệc tùng còn mãi
Nếu linh hồn say
đêm chẳng còn ai khiếu nại
và không còn gì ái ngại
Chết Đi...

Gần Tết gần về quê
Âm lịch
Cồn cào nhớ khoảng thênh thang
nơi ít bệnh viện
ít khách sạn
ít bao cao su
Người ta gần nhau vì yêu
Yêu xong có bầu không toan tính
sinh con đẻ cháu như cỏ mọc
nhưng cũng chết nhiều như rơm khô
vì it nhà hộ sinh, ít đóng thuế, ít hà hiếp...
chết như cây cỏ lại vui vầy!

Đau đớn thay giữa muôn trùng phương tiện
Người nhìn người chết thảm chẳng hề gì
Cõi này là âm hay dương!?

T.H.N

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson