2 tập sách TRUYỆN CỔ MƠ NÔNG & RAGLAI

 

truyen-co-mo-nongtruyen-co-mo-nong-2Ghi chú:

Hai tập sách này do tập thể cán bộ giảng dạy Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ghi chép từ những chuyến điền dã năm 2006:  Lê Khắc Cường, Phan Văn Huệ, Phan Xuân Viện, Lưu Quang Kha, Nguyễn Văn Phổ.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson