THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ HỘI KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ/ NGỮ VĂN 2015

Mục lục
THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ HỘI KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ/ NGỮ VĂN 2015
1. HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN, HVCH, NCS NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM HOẠT ĐỘNG KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ/ NGỮ VĂN
2. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHOA 40 NĂM KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ (ngày 12/4/2015)
3. DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI KHOA 2015/ ĐẠI DIỆN CỰU SINH VIÊN NGỮ VĂN
Tất cả các trang

Kính gửi:

Các anh chị sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Ngữ văn), Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM (Đại học Tổng hợp cũ)

Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Khoa Ngữ văn, Ngữ văn và Báo chí trước đây) là một trong những khoa được hình thành sớm nhất, có quy mô đào tạo lớn nhất và có truyền thống vẻ vang nhất của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (Đại học Tổng hợp TP.HCM trước đây). Từ khoa đã có hàng chục ngàn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã ra trường, đang làm việc trong các cơ quan văn hoá, báo chí, giáo dục, chính trị, kinh tế, cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.


Cong-truongrR


Năm 2015 là tròn 40 năm hoạt động của Khoa Văn học và Ngôn ngữ kể từ Khoá Bổ túc 1975, Ban chủ nhiệm Khoa dự định tổ chức Hội Khoa Văn học & Ngôn ngữ / Ngữ văn để các cựu sinh viên các khoá gặp gỡ các thầy cô, gặp gỡ bạn bè, liên kết, giúp đỡ nhau và ôn lại truyền thống vẻ vang của Khoa.HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN, HVCH, NCS NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM HOẠT ĐỘNG KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ/ NGỮ VĂN


1.    Thành phần tham gia: Tất cả các cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các hệ: chính quy, bổ túc, tại chức, hàm thụ, mở rộng và các cấp đào tạo: đại học, cao học, tiến sĩ;

2.    Thời gian và địa điểm: Dự kiến ngày 12 tháng 4 năm 2015, tại Trường Đại học KHXH và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

3.    Ban Tổ chức:

-    Trưởng ban: PGS.TS Đoàn Lê Giang, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ; ĐT: 0919553381, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-    Phó Trưởng ban: Đạo diễn Dương Cẩm Thuý, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM; ĐT: 0903830431, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-    Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban liên lạc: TS. Trần Lê Hoa Tranh, Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ; ĐT: 0908290772, email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-    Trưởng ban truyền thông: Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ĐT: 0903703575; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-    Trưởng ban xuất bản: Nhà thơ Lê Minh Quốc, Báo Phụ nữ TP.HCM; ĐT: 0903661745; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-    Trưởng ban tài chính: ông Đinh Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tín Thành; ĐT: 0903813426, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-    Trưởng ban tổ chức sự kiện: Chị Ngô Thị Kim Trang, Cty Khôi Anh Group; ĐT: 01697687777, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.    Công tác chuẩn bị: Nhân dịp Hội Khoa 2015 Khoa sẽ tiến hành in kỷ yếu trong đó có đăng toàn bộ danh sách giảng viên, cựu sinh viên, HVCH, NCS, hình ảnh và hồi ức kỷ niệm về Trường, Khoa.

5.    
-    Đề nghị ban cán sự các lớp và các anh chị em cựu SV, HVCH, NCS lập  danh sách lớp (số điện thoại, email, cơ quan/ công ty làm việc hiện nay hoặc trước khi nghỉ hưu) của các cựu SV để gửi về Khoa in kỷ yếu;

-    Các lớp viết bài giới thiệu về lớp mình (khoảng 2 trang) kèm theo hình ảnh lớp; các anh chị cựu sinh viên gửi bài viết (thơ, tạp bút - bài mới hoặc đã đăng sách báo, tối đa 2 trang) ghi lại kỷ niệm về Trường, lớp, thầy cô gửi cho Ban tổ chức để in kỷ yếu

-    Thời hạn nộp danh sách và bài viết: 31 tháng 1 năm 2015

-    Gửi qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6.    Liên hệ:

Khoa Văn học và Ngôn ngữ,
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM
Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
ĐT: 0838293828 (nội bộ 146)

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thông tin về Hội Khoa 2015 được đăng tải trên website:

http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn


 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  HỘI KHOA 40 NĂM KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ (ngày 12/4/2015)

I.    MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Khoa Ngữ văn, Ngữ văn và Báo chí trước đây) là một trong những khoa được hình thành sớm nhất, có quy mô đào tạo lớn nhất và có truyền thống vẻ vang nhất của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (Đại học Tổng hợp TP.HCM trước đây). Từ khoa đã có hàng chục ngàn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã ra trường, đang làm việc trong các cơ quan văn hoá, báo chí, giáo dục, chính trị, kinh tế, cống hiến trí tuệ và sức lực của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Năm 2015 là tròn 40 năm hoạt động của Khoa Văn học và Ngôn ngữ kể từ Khoá Bổ túc 1975, Ban chủ nhiệm Khoa dự định tổ chức Hội Khoa Văn học & Ngôn ngữ / Ngữ văn để các cựu sinh viên các khoá gặp gỡ các thầy cô, liên kết, giúp đỡ nhau và ôn lại truyền thống vẻ vang của Khoa.

II.    THÀNH PHẦN:

-    Khách mời: BGH, các khoa bạn, các khoa Văn trường bạn

-    Các thầy cô của Khoa, một số thầy cô thỉnh giảng

-    Cựu SV là các nhà lãnh đạo (Danh sách lập riêng)

-    Tất cả các cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các hệ: chính quy, bổ túc, tại chức, hàm thụ, mở rộng và các cấp đào tạo: đại học, cao học, tiến sĩ

III.    THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Dự kiến ngày 12 tháng 4 năm 2015, tại Trường Đại học KHXH và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

IV.    CHƯƠNG TRÌNH HỘI KHOA

8:00 Đón khách

8:30 Chương trình văn nghệ sinh viên

9:00 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chủ toạ đoàn

9:15 Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ phát biểu chào mừng

9:30  GS. Mai Cao Chương phát biểu

9:45 Chương trình văn nghệ của cựu SV và SV

11:00 Kết thúc, buffet

Tiệc mời các thầy và khách

Tiệc liên hoan các lớp (theo kế hoạch từng lớp)

V.    NHỮNG SÁCH XUẤT BẢN NHÂN DỊP HỘI KHOA

1.    Kỷ yếu Khoa Ngữ văn - Văn học và Ngôn ngữ (danh sách GV, cựu SV, thơ văn của cựu SV - Đoàn Lê Giang, Trần Lê Hoa Tranh, Lê Minh Quốc chịu trách nhiệm bản thảo)

2.    Tuyền tập 40 năm nghiên cứu Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Các BM soạn, Phan Mạnh Hùng tập hợp)

3.     Tạp chí Nghiên cứu văn học số 3/2015 chuyên san 40 năm Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Đoàn Lê Giang phụ trách)

4.    Hoàng Như Mai với đồng nghiệp và môn sinh (PGS Võ Văn Nhơn hoàn thành trước 22/11/2014)

5.    Tuyển tập GS Mai Cao Chương

6.    Theo đề nghị của Cựu SV: tập sách độc bản bằng giấy dó, viết tay có chữ ký của các GS, PGS, chính khách, nhà văn nhà thơ là cựu SV của Khoa (nhà thơ Lê Minh Quốc chịu trách nhiệm).

VI.    BAN TỔ CHỨC

1.    Trưởng ban: PGS.TS Đoàn Lê Giang, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ; ĐT: 0919553381, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2.    Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn và Báo chí (Khoa Văn học và Ngôn ngữ hiện nay); ĐT: 0913130952, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.    Phó Trưởng ban: Đạo diễn Dương Cẩm Thuý, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM; ĐT: 0903830431, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.    Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban liên lạc: TS. Trần Lê Hoa Tranh, Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ; ĐT: 0908290772, email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5.    Trưởng ban truyền thông: Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ĐT: 0903703575; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6.    Trưởng ban xuất bản: Nhà thơ Lê Minh Quốc, Báo Phụ nữ TP.HCM; ĐT: 0903661745; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7.    Trưởng ban tài chính: ông Đinh Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tín Thành; ĐT: 0903813426, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8.    Trưởng ban tổ chức sự kiện: Chị Ngô Thị Kim Trang, Cty Khôi Anh Group; ĐT: 01697687777, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

VII.    KẾ HOẠCH THỜI GIAN

1/11/ 2014:     Họp Ban liên lạc cựu SV (BCS các lớp)

10/11/2014:  (1) Hoàn thành các thủ tục cần thiết; (2) Lập Facebook cựu SV “Văn học & Ngôn ngữ - Ngữ văn”, (3) Thông báo rộng rãi trên báo chí

20/11/2014 : Các tiểu ban họp đưa ra kế hoạch hành động

31/12/2014: (1) Tập hợp danh sách các khoá, lên danh sách SV về tham dự HK15; (2) Quyên góp kinh phí đợt đầu; (3) Thu bài Kỷ yếu và Tuyển tập

31/1/ 2015: Hoàn thành bản thảo: (1) Kỷ yếu, (2) Tuyển tập, (3) TC NCVH, (4) Sách thầy MCC

19/2/ 2015: Tết Nguyên đán

Từ 1/3/2015: bắt đầu in sách

15/3/2015: Họp Ban tổ chức để chuẩn bị Hội Khoa

CN 12/4/2015: Hội Khoa; Kỷ yếu phân theo các lớp.

VIII.    KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

(Văn bản đính kèm)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.TS. ĐOÀN LÊ GIANG

Khoa Văn học và Ngôn ngữ/ Ngữ văn, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM
chuẩn bị tổ chức họp mặt cựu SV nhân kỷ niệm 40 năm hoạt động Khoa

Năm 2015 là tròn 40 năm hoạt động của Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Khoa  Ngữ văn trước kia) kể từ Khoá Bổ túc 1975, Ban chủ nhiệm Khoa dự định tổ chức Hội Khoa vào tháng 4 năm 2015. Kính mời các anh chị các cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các hệ: chính quy, bổ túc, tại chức, hàm thụ, mở rộng và các cấp đào tạo: đại học, cao học, tiến sĩ của Khoa: (1) Lên danh sách lớp (số điện thoại, email, cơ quan/ công ty làm việc hiện nay hoặc trước khi nghỉ hưu) gửi về Khoa để in kỷ yếu; (2) Gửi bài viết viết về lớp mình, kỷ niệm thời đi học (thơ, tạp bút – bài mới hoặc đã đăng sách báo, tối đa 2 trang).

-    Gửi qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban chủ nhiệm Khoa/ Ban liên lạc cựu SV thông báo


 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI KHOA 2015/
ĐẠI DIỆN CỰU SINH VIÊN NGỮ VĂN
(Xếp theo tiểu ban)

BAN-TO-CHUC-1RBAN-TO-CHUC-2Rbo-sungRtieu-ban-tai-chinhRRBAN-TO-CHUC-4R

 

(nguồn: Ban Tổ chức Hội Khoa ngữ văn 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson