BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: DẪU QUÊ KỆCH TIẾNG

 

dau-que-kech-tieng(nguồn: Báo ANTG giữa tháng - số 140 tháng 9.2019)

 

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: DẪU QUÊ KỆCH TIẾNG

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TỪ ANH TÀO THÁO ĐẾN THẰNG ĐÁNH MÁY

 

TU-NAH-TAO-THAO-DEN-THANG-DANH-MAY(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 1.9.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: NGƯỜI VIỆT VỐN KHÔI HÀI

 

nguoii-viet-von-khoi-hai(nguồn: Báo ANTG cuối tháng - số 216 tháng 8.2019)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: NGƯỜI VIỆT VỐN KHÔI HÀI

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Ồ! CON CU HAI CỐT

 

O-CON-CU-HAI-CIOT(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.8.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: BÁI, VÁY, XÁ, LẠY NHƯ CHÀY MÁY

 

BAIVAIXALAY-NHU-CAH-Y-MAY(nguồn: Báo ANTG giữa tháng - số 139 tháng 8.2019)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: BÁI, VÁY, XÁ LẠY NHƯ CHÀY MÁY

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: ÁC TĂNG ĐỘI LỐT THẦY TU

 

A-tng-doi-lot-thay-tu(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.8.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: LÙ ĐÙ VÁC CÁI LU MÀ CHẠY.

ludu-vac-cai-lu-ma-chay
(nguồn: Báo An ninh thế giới cuối tháng - số 215 tháng 7.2019)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: LÙ ĐÙ VÁC CÁI LU MÀ CHẠY

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Phan Vũ vĩnh biệt cõi này!

 

PHANVU-VINH-BIET-COI-DOI-NAY

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC:TỪ "CÁCH" ĐẾN "KHÁCH"

 

tucach-den-khach(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.7.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: MIỆNG NHÀ QUAN CÓ GANG, CÓ THÉP

 

mieng-nha-quan-co-gang-co-thep(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.7.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 3 trong tổng số 60

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson