BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: Phan Vũ vĩnh biệt cõi này!

 

PHANVU-VINH-BIET-COI-DOI-NAY

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC:TỪ "CÁCH" ĐẾN "KHÁCH"

 

tucach-den-khach(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.7.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: MIỆNG NHÀ QUAN CÓ GANG, CÓ THÉP

 

mieng-nha-quan-co-gang-co-thep(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.7.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: XẮN VÁY QUAI CỒNG

 

xan-vy-quai-cong-1R(nguồn: Báo ANTG cuối tháng - số 214 tháng 6.2019)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: XẮN VÁY QUAI CỒNG

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: ƯU THẾ CỦA NHÀ VĂN KHI VIẾT BÁO LÀ... NHIỀU CHỮ

co-nhung-tac-pham-bao-chi-thang-oa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Sách ấn bản sai sót nhiều, do đâu?

13-chot-1560519642017386048061

Hai cuốn sách nội dung lịch sử tiêu biểu gây tranh cãi sau khi xuất bản

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TỪ GIẢ ĐẾN GIÃ

 

TU-GIA-DEN-GIA-1r(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.6.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: MÙNG AI CÓ RỘNG CHO TÔI NGỦ NHỜ

 

MUNG-AI-CO-RONG-CHO-TOI-NGU-NHO

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay - số ra ngày 10.6.2019)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: MÙNG AI CÓ RỘNG CHO TÔI NGỦ NHỜ

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TẶC-DĂNG NHẢY DÙ, ZÔ RÔ BẮN SÚNG

 

taczng-nhay-du-ANTG-1R(nguồn: Báo ANTC giữa tháng - số 137 tháng 6.2019)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: TẶC-ZĂNG NHẢY DÙ, ZÔ-RÔ BẮN SÚNG

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: QUAN ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG, DÂN CŨNG TĂNG

 

qun-duoc-tang-luong-1(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1.6.2019)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 8 trong tổng số 64

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson