VĂN XUÔI Truyện tranh LÊ MINH QUỐC: TRUYỆN TRANH LỊCH SỬ

LÊ MINH QUỐC: TRUYỆN TRANH LỊCH SỬ

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: TRUYỆN TRANH LỊCH SỬ
Ông Trạng vui tính 2
Ông Trạng vui tính 3
Ông Trạng vui tính 4
Ông Trạng vui tính 5
Ông Trạng vui tính 6
Ông Trạng vui tính 7
Ông Trạng vui tính 8
Bạch Đằng giang dậy sóng
Bình Tây đại nguyên soái
Dựng cờ Cần Vương
Hùm thiêng Yên Thế
Bóng ma trên sông Như Nguyệt
Lam Sơn tụ nghĩa
Lửa hồng Nhật Tảo
Tất cả các trang

Lời thưa,

Từ những năm 1997, tôi bắt đầu viết một loạt truyện tranh in thành sách và in nhiều kỳ trên báo. Do nhiều lý do, các tập truyện tranh này không duy trì được lâu. Nửa chừng bỏ cuộc. 1. Các họa sĩ Việt Nam không am tường văn hóa cổ xưa nên không thể tái hiện lại hình ảnh, trang phục...; 2. Cách vẽ và viết truyện tranh đã khác trước mà họa sĩ và nhà văn VN không đáp ứng nổi cách thưởng thức của bạn đọc nhỏ tuổi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ loạt truyện tranh này đã được báo chí khen ngợi nhiều. Nay tôi post lại truyện tranh Ông Trạng vui tính, viết về Trạng nguyên Lương Thế Vinh (in báo Sài Gòn Giải Phóng, tháng 2.1998).

Lê Minh Quốc

V.2012


Ông Trạng vui tính 1

k-1a

 


 

ky-2


k-4-a
k-4-a


k-5-a

 


 

k-6-a

 


k-7-a


k-8-a


 

Bạch Đằng giang dậy sóng

bachdang

 

Bình Tây đại nguyên soái

binh_tay


Dựng cờ Cần Vương


canvuong

 


 

 

Hùm thiêng Yên Thế

humthieng

 


 

 

Bóng ma trên sông Như Nguyệt

IMG_0131

 


 

 

Lam Sơn tụ nghĩa

lamson


 

Lửa hồng Nhật Tảo

luahong

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com