THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG NỮ ĐỒNG NGHIỆP

LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG NỮ ĐỒNG NGHIỆP

4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

LÊ MINH QUỐC

THƠ TẶNG NỮ ĐỒNG NGHIỆP

Bởi yêu cuộc đời này

Em dấn thân bước vào làng báo

Em điệu đàng, em dịu dàng, em thục nữ

Em hiền ngoan như thể cánh sen non

Nhưng quyết liệt lúc ngồi cùng bàn phím

Từng chữ, từng câu nặng trĩu tâm hồn

Chỉ một chữ, một dòng là có thể

Một thông tin đã đổi trắng thay đen

Sự đổi chác trong nghề cầm bút

Suốt một đời, em chẳng thể nào quen

Không láu cá nửa nạc cùng nửa mỡ

Nửa chuột nửa dơi nửa sự thật thôi mà

Chỉ một nửa ỡm ờ lượn lờ như vậy đó

Bạn đọc thông minh tinh ý sẽ nhận ra

Đi với Bụt mặc áo hoa

Đi với ma mặc áo giấy

Nghề báo ư? Cái trò ma lanh ấy

Nếu diễn trò chẳng thể nào tồn tại

Mặt mũi nào đứng trong cõi người ta?

Bởi yêu cuộc đời này

Em chọn chữ phải là con chữ ấy

Em chọn câu rành mạch phải từng câu

Một sự thật không thể là một nửa

Phía chân trời vẫn thắm cánh hoa lau

Phía bạn đọc vẫn còn tin tưởng đấy

Viết bây giờ còn nghĩ đến ngày sau

Cùng bạn đọc, em vẫn cùng bạn đọc

Cùng thông tin trên trang báo mỗi ngày

Chân, Thiện, Mỹ nghĩ suy từ bàn phím

Mọi bắt đầu từ dòng chữ hôm nay

Và cứ thế từng ngày đi viết báo

Phản ánh thông tin như vốn có trong đời

Dẫu sâu thẳm tấm lòng còn nặng nợ

Em vẫn sen thơm yểu điệu mắt môi cười…

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com