THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGHỀ GIÁO - LINH HỒN PROMETHEUS CỦA MỌI THỜI ĐẠI

LÊ MINH QUỐC: NGHỀ GIÁO - LINH HỒN PROMETHEUS CỦA MỌI THỜI ĐẠI

zalobbbb
LÊ MINH QUỐC: NGHỀ GIÁO - LINH HỒN PROMETHEUS CỦA MỌI THỜI ĐẠI
Người lấy lửa từ vườn Địa Đàng
Đem về dâng hiến cõi nhân gian
Ngày sau, sau nữa thêm ánh sáng
Thế hệ đương thời lật sang trang
Ngọn lửa truyền đi qua tháng năm
Vẫn còn lưu mãi dẫu thăng trầm
Người sau tiếp nối người đi trước
Một lần tri ngộ cũng trăm năm
(18.11.2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com