THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TIỄN BẠN ĐI HỘI SÁCH FRANKFURT

LÊ MINH QUỐC: TIỄN BẠN ĐI HỘI SÁCH FRANKFURT

hoi_sach_dinh_thanh_thuy

LÊ MINH QUỐC: TIỄN BẠN ĐI HỘI SÁCH FRANKFURT
Đem sách Việt Nam ra thế giới
Dẫu chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
Muôn trùng ngôn ngữ trong trời đất
Tiếng Việt ngàn năm mãi sáng ngời
"Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt"
"Dặm dài lịch sử..." mấy trăm năm
"Giải thưởng sáng tạo..." thời hiện đại
Góp vào "Địa chí..." buổi canh tân
"Loanh quanh Sài Gòn" từ quá khứ
Nhìn ra sức sống của hôm nay
"Đờn ca tài tử...", "Gia Định báo..."
"Rong chơi miền chữ nghĩa" đó đây...
Đưa sách Việt Nam ra thế giới
Góp thêm hạt cát giữa muôn trùng:
Diện mạo Việt Nam thêm màu sắc
Hội nhập trong nền văn hóa chung.
L.M.Q
(11.10.2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com