THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ CUỐI NĂM TẶNG ĐỒNG ĐỘI TRẦN QUANG KHÁNH

LÊ MINH QUỐC: THƠ CUỐI NĂM TẶNG ĐỒNG ĐỘI TRẦN QUANG KHÁNH

quoc_v_khanhrrrrr
(Từ trái: Lê Minh Quốc, Trần Quang Khánh)
Kỷ Hợi - sinh cùng năm
Một đặc công phía Bắc
Một bộ binh Tây Nam
Cuối năm cùng gặp mặt
Tìm  thấy trong nụ cười
Thời trẻ trai xa lắc
Cùng nhau tạ ơn đời
Không tặng hoa và mật
Chỉ cho viên đạn đồng
Ghim sâu vào ký ức
Không tiếc gì đã mất
Năm tháng cũ nhạt nhòa
May vẫn còn sống sót
Quay về với thi ca…
(18.1.2023)

TRẦN QUANG KHÁNH: CUỘC GẶP CUỐI NĂM
Tay nâng cạn chén mùa xuân cũ
Rót một mùa vui sóng sánh đầy
Thấy những dòng đời đang hội tụ
Chảy về với biển của chiều nay.
(17.1.2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com