THƠ Thơ rời

LÊ MINH QUỐC: Thưa rằng


hoanca5R.jpg

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tình ngon như Tết

 

tranh-Tet

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Vô ngôn

 

suoihoa

Tranh sơn dầu của họa sĩ Suối Hoa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thơ của một người

 

anh-gui-em-thaoRR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Vô tư

 

IMAGE0001R

Tranh màu nước của Suối Hoa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Đọc lại Gửi hương cho gió của Xuân Diệu


2011_4_6_11_26_16S

Sơn dầu của họa sĩ Suối Hoa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Con mắt tôi nhìn

 

suoi-hoa

Sơn dầu của họa sĩ Suối Hoa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Gọi em

 

em-Thuy

Em Thúy - sơn dầu Trần Văn Cẩn

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Lứa đôi

to-ngoc-van

Tranh sơn dầu Tô Ngọc Vân

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Dưới mái tình tôi

 

cho-tet-mien-bacR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 32 trong tổng số 34

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com