Tập thơ THƠ VIỆT & VĂN ANH (song ngữ) của LÊ HƯNG VKD - LÊ VƯƠNG LY

 

viet-va-van-anh-el-hung-1R

viet-va-van-anh-el-hung-3Rbisviet-va-van-anh-el-hung-3R

 

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ thơ Lê Hưng VKD

viet-va-van-anh-el-hung-2Rbis

 

Nhà thơ Lê Minh Quốc dẫn nhập tập thơ song ngữ của Lê Hưng VKD & Lê Vương Ly

viet-va-van-anh-el-hung-2R

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment