Tập thơ VỈA TỪ của NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

 

viatunguynehuhiong-minh-1R

viatunguynehuhiong-minh-2R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

ÁO TRẮNG số 11.2017 - phát hành thứ Hai ngày 18.12.2017


24909893_1249231291874851_5039691566370369178_n

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập sách QUANG CHÂM 7 NHU CHÂM của LÊ HƯNG VKD, LÊ VƯƠNG DUY, LÊ LÃ VƯƠNG LINH

 

qungchamvanhu-chanm-1R

qungchamvanhu-chanm-2R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Sắp phát hành tập truyện dài CÂY CHUỐI NON ĐI GIÀY XANH của NGUYỄN NHẬT ÁNH

 

SACH-SAP-PHAT-HANH-C-A-NH-VANI-NGUEN-NHAT-ANH

1SACH-SAP-PHAT-HANH-C-A-NH-VANI-NGUEN-NHAT-ANH

Một quyển sách có số lượng in độc đáo, mở đầu cho một cách tiếp thị, quảng bá sách rất độc đáo lần đầu tiên thực hiện trên thị trường sách Việt Nam. Sau này, chắc chắn các NXB sẽ học tập, làm theo. Công đầu thuộc về Nguyễn Minh Nhựt - Tổng biên tập, Giám đốc NXB Trẻ

Chia sẻ liên kết này...

 
 

3 tập sách của DUY TOÀN (LƯU LÃNG KHÁCH)

 

1sach-moi-LUU-LANG-KHCH-1R

sach-moi-LUU-LANG-KHCH-1R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập sách lý luận-phê bình NGHĨ VỀ VĂN CHƯƠNG ĐẤT PHƯƠNG NAM của LÊ TIẾN DŨNG

 

nghevevan-chuopng-dat-phiong-nam-1R

nghevevan-chuopng-dat-phiong-nam-2R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập ký sự nhân vật SÀI GÒN ĐẤT THIÊNG KHÍ TỤ của PHAN HOÀNG

 

saifgonphan-hoangdat-tu-1R

saifgonphan-hoangdat-tu-11R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập thơ THƠ TRẮNG của LA MAI THI GIA

 

legia-thi-gia-2R

legia-thi-gia-1R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập thơ THƠ VÀ TÌNH của TRỊNH BỬU HOÀI

 

trinhbuihoathio-va-tinh-21R

trinhbuihoathio-va-tinh-1R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập thơ TRONG HỐ CẦU THANG của ĐẶNG THIÊN SƠN

thien-sion-2RR

thien-sion-1RR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 10 trong tổng số 57