THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY

LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: HÁI LÁ TRÊN CÂY
VÕ THỊ NHƯ MAI dịch thơ Lê Minh Quốc
Trùng dương giận dữ
Thiếu nữ
Từng ngày thay lưỡi
Tạp ghi
Thơ tặng một người
Tình mù
Hy vọng cuối cùng
Thơ của người không chịu lớn
Mẹ
Thả thơ lên trời
Rất xanh
Ngày vui
Thơ đề trên mộ
Đang vội
Lên chùa
Ngày hồng nắng đẹp
Thơ tặng X
Tiếng chuông chùa tháng giêng
Về quê ăn tết (IV)
Gai nhọn
Ngày tựu trường
Thèm đi học
Tựu trường
Mẹ và quê hương
Chị
Tất cả các trang

 

lmq-doTQ-ve

Lê Minh Quốc qua ký họa Đỗ Trung Quân (1998)


Lời thưa,

"Nhưng ám ảnh nhất, theo tôi, vẫn là lời cầu xin mà đọc qua một lần là nhớ mãi: “xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt/ trong con ngươi còn giữ bóng hình em”. Đó là một trong khá nhiều câu thơ, bài thơ ấn tượng của anh". (ĐOÀN TUẤN). Những bài thơ này đã in lai rai trên báo khoảng từ năm 1989 đến trước 2010.

2012Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson