THƠ Thơ rời Thơ LÊ MINH QUỐC - viết tháng 2.2016

Thơ LÊ MINH QUỐC - viết tháng 2.2016

 

tho-le-minh-quoc-bo-CA-TP.HCM-1R

tho-le-minh-quoc-bo-CA-TP.HCM-3R

tho-le-minh-quoc-bo-CA-TP.HCM-2R

(nguồn: Báo CA TP.HCM 14.5.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson