THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (II)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (II)

 

doc-kieu-2-KTNN

LÊ MINH QUỐC

ĐỌC KIỀU

Rằng tin, lời ấy là tin
Trướng mai tình tự thuyền quyên anh hùng
Bỗng đâu sấm sét đùng đùng
Bởi tin nên trụi râu hùm hỡi ôi

Chôn chân đứng sững giữa trời
Hùm thiêng đốn ngã bởi lời hồng nhan
Mới hay tiếng ngọc tơ vàng
Lũy thành xiêu sụp, trễ tràng trống canh

Chiến trường không tiếc máu xanh
Bởi tin nên mới tanh bành chiến công
Biển khơi vùng vẫy tây đông
Sa chân chết đuối giữa dòng cạn queo

Bơ vơ cánh vạc chân bèo
Bao nhiêu oanh liệt đổ vèo vực sâu
“Bất tri tam bách…” thoáng mau
Vẫn còn đọng lại bể dâu Thúy Kiều

L.M.Q
(nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay XUẨN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson