THƠ Thơ rời TÚ HỢI: Thơ trào phúng BAO GIỜ VẪN TUỒNG?

TÚ HỢI: Thơ trào phúng BAO GIỜ VẪN TUỒNG?

baogiovan-tuong-1-R


“Thuở trời đất nổi cơn…” giáo dục

Con em mình diễm phúc xiết bao

Mặt búng ra sữa vêu vao

Vênh vênh “Chủ tịch”! Ối dào cực ngon


Cuối tháng 8 lon ton đến lớp

Mãi tháng sau mới “khớp ngựa ô”:

Khai trường có mít-cờ-rô

Trống chiêng, cờ xí lô nhô rợp trời


Diễn văn sự nghiệp “trồng người”

Lại tuôn dằng dặc lời lời gấm hoa:

Năm trước “Hai tốt” rồi a?

Năm nay… “Bốn tốt” mới là… tiến lên”


Ưu tiên nhất con em mẫu giáo

Được học thêm, phụ đạo nhiều môn

Kém gì Bảng nhãn Quý Đôn

Mỗi em là một thần đồng vẻ vang


Muốn đươc thế? Phải càng… cải cách

Nhiệm vụ này cấp bách lắm đây

Giáo khoa xành xoạch đổi thay

Cái chương trình học cũng quay tít mù


Tuyệt vời Bộ đèn cù đào tạo

“Trận đánh” này táo bạo “lớn” ghê

Hoan hô đổi mới tứ bề

Dư luận bình luận cũng mê mẫn đời


Đã nói ra thì lời phải giữ

Đừng chơi trò “phép thử” luân phiên

“Mây kia thăm thẳm tầng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này”?


Trò mếu máo hỏi thầy ảo não:

Mai sau này là cháo hay cơm?

Nhân tài? Hay chỉ à uôm?

Bao giờ tuồng mới vãn vở tuồng thầy ơi?!


TÚ HỢI

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số 530 ngày 1.9.2015) 

CÙNG MỘT CHỦ ĐỀ

TÚ HỢI: Thơ trào phúng

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson