THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thấu thị

LÊ MINH QUỐC: Thấu thị

l-minh-qu-c-thi-tr--1-R

Đời ta có khi là giọt nước

Một hôm tưới mát cõi cằn khô

Đời ta muôn kiếp như ngọn gió

Một hôm thổi buốt cõi hư vô

Lê Minh Quốc

(23 g ngày 30.8.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson