THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC: Chào mùa hè xanh - LÊ QUỐC THẮNG

LÊ MINH QUỐC: Chào mùa hè xanh - LÊ QUỐC THẮNG

CHAO-MUA-HE-XANH

 

CHÀO MÙA HÈ XANH

 

Tung tăng chân bước

Chào mùa hè xanh

Mây thơm gió mới

Em ra ngoại thành

 

Ngày đi như sông

Đêm hồng như nắng

Chào mùa hè xanh

Em măng mọc thẳng

 

Em đem ánh sáng

Đến trẻ em nghèo

I tờ tập đọc

Dạt dào suối reo

 

Em xây mái ấm

Dựng cây, lợp nhà

Mẹ cười mãn nguyện

Thương đứa con xa

 

Nơi em đi qua

Bàn tay gieo hạt

Khơi con kênh xanh

Thêm dòng suối mát

 

Vòm trời bát ngát

Chào mùa hè xanh

Ươm hoa Đất Mẹ

Em ra ngoại thành

 

LÊ MINH QUỐC

(nguồn: báo Du lịch TP.HCM - 2004)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson