THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC: Hồn hoa - XUÂN HỒNG

LÊ MINH QUỐC: Hồn hoa - XUÂN HỒNG

HONHOA

Hồn hoa

Trả lại cho em đóa hồng trên cây đàn ngày trước

Chẳng còn ai nhớ đến sợi dây chùng

Bài hát cũ ấm lòng tôi vọng lại

Sao âm thanh xanh mướt mượt như nhung

 

Sao em đi giữa cõi mùa xuân

Để lá rụng vụng về trên hiên nắng

"Gieo khắp ngàn hồn hoa xuống đời"

Hoa vẫn thơm còn em thì xa vắng

 

Tôi biết tôi mọc lên sợi tóc trắng

Xin được căng ra làm sợ dây đàn

Rồi bất ngờ - bao giờ em chạm đến?

Tôi bàng hoàng nghe lại tiếng reo vang

 

Nhịp hân hoan như rộn ràng tiếng guốc

Âm thanh reo lướt thướt bước nhu mì

Xin trả  lại đóa hồng trong khuya ấy

Em đi rồi ai sẽ tiễn tôi đi?

 

LÊ MINH QUỐC

]

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson