THƠ Thơ phổ nhạc

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 LÊ MINH QUỐC - NGUYỄN NGỌC THIỆN: CHÀO THẾ GIỚI BÂY GIỜ CON ĐÃ ĐẾN
2 LÊ MINH QUỐC - NGUYỄN NGỌC THIỆN: CHA VÀ CON
3 LÊ MINH QUỐC - LÊ TRUNG TÍN: NÀNG THƠ CỦA BA
4 LÊ MINH QUỐC - THẾ HIỂN: LẦN ĐẦU RU CON
5 LÊ MINH QUỐC - BÙI ANH TÔN: Con gái của ba
6 Lê Minh Quốc: TRỊNH CÔNG SƠN - HỘI NGỘ GIỮA HƯ KHÔNG
7 PHAN HUỲNH ĐIỂU - Tình nhạc duyên thơ
8 LÊ MINH QUỐC: Chú ve học bài - VŨ HOÀNG
9 LÊ MINH QUỐC: Hoa của bé - VŨ HOÀNG
10 LÊ MINH QUỐC: Sóng biển Đông - VŨ HOÀNG
11 LÊ MINH QUỐC: Lời mẹ dặn - HOÀNG TUYÊN
12 LÊ MINH QUỐC: Chào mùa hè xanh - LÊ QUỐC THẮNG
13 LÊ MINH QUỐC: Lời tình năm mới - ĐOÀN XUÂN MỸ
14 LÊ MINH QUỐC: Tản mạn về thơ phổ nhạc
15 LÊ MINH QUỐC: Cuộc tình còn lại - PHẠM ĐĂNG KHƯƠNG
16 LÊ MINH QUỐC - Vài suy nghĩ về thơ phổ nhạc
17 LÊ MINH QUỐC: Hương Hà Nội - QUỲNH HỢP
18 LÊ MINH QUỐC: Những ngày đi học - QUỲNH HỢP
19 LÊ MINH QUỐC: Dấu chân để quên - HẢI TRIỀU
20 LÊ MINH QUỐC: Quà sinh nhật - QUỲNH HỢP

Trang 1 trong tổng số 3

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson