LÊ HƯNG VKD: SỨC KHỎE GIÁO KHOA

thio_lehung_vkdmxnn


SỨC KHỎE GIÁO KHOA

(Tặng VKD)


SỨC KHỎE GIÁO KHOA (■) nơi thế gian

Là nguồn "tài khoản" cõi phong trần

Biển đời trôi chảy như DUYÊN KHỞI

Hạnh phúc dù xa cũng sẽ gần

 

★★★


SỨC KHỎE GIÁO KHOA tích lũy thêm

"Đầu Tư" trí huệ những ngày đêm

Linh khu (■) trau chuốt bầu sinh khí

Tinh-Khí-Thần (■) đong bởi hiện tiền

 

★★★


SỨC KHỎE GIÁO KHOA trân quí thay

Do linh khu: khổ luyện đêm ngày

Toàn thân tạng - phủ không ngơi nghỉ

Quá khứ-vị lai... (?) cũng bởi đây


★★★


SỨC KHỎE GIÁO KHOA sung mãn luôn

Thì xa giuờng bệnh # giảm lo hơn

Tâm buông cuồng dục / theo nhân quả

Thánh thiện - vô ưu đã tiếp nguồn

 

★★★


SỨC KHÒE GIÁO KHOA cũng Sắc - Không

Lý về tâm cảnh vốn mênh mông

Gia đình # bờ hạnh, vui chung sống

Bến đỗ # hòa duyên với cộng đồng

TP.Thủ Dầu Một-BD 2020
LÊ HƯNG VKD

Chú thích vài từ khóa:

(■) Sức khỏe giáo khoa, cũng thuờng gọi là "sức khỏe đích thực" (theo sách Linh khu thời mệnh lý - NXB.Tổng Hợp tp,HCM-2015)của dòng họ Lê Lã-tỉnh Hưng Yên xưa.

(■)Linh khu là bộ máy nguời tự động kỳ lạ (smart bodybuilding)

(■) Tinh # duỡng chất nuôi cơ thể

Khí # năng luợng để phát sinh vận động

Thần # sắc dáng lộ ra bên ngoài cơ thể

Trong y học cổ truyền phuơng Đông, đây là ba thuật ngữ quen thuộc

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson