TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định NGUYÊN HÙNG: THƠ VỊNH LÊ MINH QUỐC

NGUYÊN HÙNG: THƠ VỊNH LÊ MINH QUỐC

 

16425719_1877614445817121_6865594909995707293_n

Sợ đàn bà cả trong cõi chiêm bao

Ngày mai còn lại một mình tôi vẫn sợ

Tôi vẽ mặt tôi năm tháng xanh xao

Cô đơn gọi về nơi nào để nhớ!


Theo hành trình của kiến, tôi chạy theo thơ

Với chuyện tình danh nhân tôi ngồi soi hoá thạch

Làm báo, viết văn, ngày chợp mắt vài giờ

Lấy đâu sức yêu em nếu không còn cổ tích?

 

Gái đẹp trong anh mọi nơi mọi lúc

Đàn bà với anh như...sếp nữ báo nhà

Họ đâu phải đất bên ngoài Tổ quốc

E ngại gì mà không dám lân la?


Thơ:
- Trong cõi chiêm bao (NXB Văn Nghệ TP.HCM - 1989)
- Ngày mai còn lại một mình tôi (NXB Trẻ - 1990)
- Tôi vẽ mặt tôi (NXB Văn hóa Thông tin - 1994)
- Nếu không còn cổ tích (NXB Đồng Nai -1997)
- Đất bên ngoài Tổ quốc (in chung với Đoàn Tuấn - NXB Văn Học - 1998)
- Yêu em, Đà Nẵng (NXB Trẻ - 1999)
-Tôi chạy theo thơ (NXB Trẻ - 2003)
- Hành trình của con kiến (NXB Trẻ- 2006)

Văn xuôi:
- Về nơi nào để nhớ (NXB Văn Nghệ TP.HCM - 1991)
- Chuyện tình các danh nhân Việt Nam (NXB Tổng hợp TPHCM, 2017).
- Gái đẹp trong tôi (NXB Văn hóa Văn nghệ - 2010)

N.H
(nguồn: Facebook Nguyên Hùng)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson