TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định Vài hình ảnh ra mắt sách LÊ MINH QUỐC tại Tiệm sách Kính Vạn Hoa ngày 13.4.2014

Vài hình ảnh ra mắt sách LÊ MINH QUỐC tại Tiệm sách Kính Vạn Hoa ngày 13.4.2014

 

001-kinhvanhoa-13.4

Nhân nhà thơ Lê Minh Quốc vừa phát hành 2 tập sách mới: tạp bút KHI TỔ ẤM NHẢY LAMBADA, tiểu thuyết hoạt kê ĐỜI, THẾ MÀ VUI và tái bản NGUYỄN NHẬT ÁNH - HOÀNG TỬ BÉ TRONG THẾ GIỚI TUỔI THƠ - nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gặp gỡ tặng chữ ký trên sách cho bạn đọc tại Tiệm sách Kính Vạn Hoa ngày 13.4.2014


002kinhvanhoa-13.4

003kinhvanhoa-13.4

3.-1015RRR_n

004-kinhvanhoa-13.4

2.-0014647_RRR4_n

10006966RRR_n

5-kinh-van-hoa-143.4

7-kinh-van-hoa-13.4

8-kinh-van-hoa-13.4

9-kinh-van-hoa-13.4

10--kinh-van-hoa-13.4

12-kinh-van-hoa-13.4

13-kinh-van-hoa-13.4

14-kinh-van-hoa-13.4

30-kinh-van-hoa-13.4

15-kinh-van-hoa-13.4

16-kinh-van-hoa-13.4

18-kinh-van-hoa-13.4

19-kinh-van-hoa-13.4

11-kinh-van-hoa-13.4

20kinh-van-hoa-13.4

22-kinh-van-hoa-13.4

6-kinh-van-hoa-13.4

33-kinh-van-hoa-13.4

73-kinh-van-hoa-13.4

21-kinh-van-hoa-13.4

17-kinh-van-hoa-13.4

29kinh-van-hoa-13.4

32-kinh-van-hoa-13.4

38-kinh-van-hoa-13.4

37-kinh-van-hoa-13.4

39-kinh-van-hoa-13.4

23-kinh-van-hoa-13.4

49-kinh-van-hoa-13.4

48-kinh-van-hoa-13.4

35-kinh-van-hoa-13.4

45-kinh-van-hoa-13.4

47-kinh-van-hoa-13.4

50-kinh-van-hoa-13.4

42-kinh-van-hoa-13.4

44-kinh-van-hoa-13.4

41-kinh-van-hoa-13.4

78

71-kinh-van-hoa-13.4

73-kinh-van-hoa-13.4

39-kinh-van-hoa-13.4

28-kinh-van-hoa-13.4

23-kinh-van-hoa-13.4

 

(Nguồn: https://www.facebook.com/tiemsachkvh?fref=photo)

 

Thông tin liên quan:

Vài hình ảnh Lê Minh Quốc và Nguyễn Nhật Ánh ra mắt sách NGUYỄN NHẬT ÁNH - HOÀNG TỬ BÉ TRONG THẾ GIỚI TUỔ THƠ TẠI TIỆM SÁCH KÍNH VẠN HOA NGÀY 9.9.2012.

 

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson