Tập thơ TÌNH TỰ ÂM DƯƠNG của LÊ HƯNG VKD

 

tinhtuamduong-le-huon-1-RR

tinhtuamduong-le-huon-2-RR

Ghi chú:

Lê Minh Quốc vẽ bìa & chừng 20 tranh minh họa cho tập thơ Tình tự âm dương. Bản chính đã giao cho Lê Hưng VKD

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson