Bảng phong thần 15 cái nhất của nhà văn Sài Gòn XUÂN 1975

 

tai-lieu-1R

Tạp chí VĂN số XUÂN 1975 phát hành ngày 24.1.1975. Tư liệu L.M.Q

 

tai-lieu-1tu-lieu-bao-chi-2tulieuvan-hoc-3

(nguồn: Tạp chí Văn XUÂN 1975, tr.17 đến 19)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson