TẠ TỴ: Ký họa văn nghệ sĩ Sài Gòn (II)

 

son-Nam-R

Nhà văn Sơn Nam

mac-do

Nhà văn Mặc Đỗ

TCYA

Nhà văn TCHYA (Đái Đức Tuấn)

maitjhao

Nhà  văn Mai Thảo

binnguyenlioc

Nhà văn Bình Nguyên Lộc

 

Cùng một chủ đề:

Tạ Tỵ ký họa văn nghệ sĩ Sài Gòn (I)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson