Thơ NGUYÊN SA

 

nguyen-sa-1

Bản in năm 1963

nguyen-sa-3

Bản in năm 1969

ngueyn-sa-32

Bản in tháng 1.1975

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson