Tạp chí Nghiên cứu văn học: Chủ đề KIỀU

 

nghiencuiu-van-hoc-Kieu

 

Tạp chí này do GS Thanh Lãng chủ nhiệm kiêm chủ bút. Mỗi số dày 130 trang. Tòa soạn: 386/14 Trương Minh Giảng - Sài Gòn III - ĐT:41.756.

(Số báo này có dành 5 trang đưa tin GS Phan Khoang (1906 - 1971), con trai Tiến sĩ Phan Quang -  mất lúc 18g ngày 22.10.1971 tại Sài Gòn).

Chia sẻ liên kết này...

 
 

TRẦN DẠ TỪ: Thủa làm thơ yêu em

 

thuolamthoyeuem

in năm 1971

thuo-lam-tho-yeu-em

bìa 4

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tạp chí Văn Học: DUYÊN ANH và thế giới tuổi thơ

 

duyen-anh

Phát hành 15.6.1972, 96 trang. Ảnh này Duyên Anh chụp tại Đà Lạt năm 1971

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tạp chí Văn Học: VĂN CA0 - Nghệ sĩ đa tài

 

van-cao

Phát hành ngày 1.11.1970 tại miền Nam, dày 150 trang in. Hình ký họa trên bìa là do Văn Cao tự họa.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tuần báo Thằng Bờm: Nhà thơ NGUYỄN VỸ

 

nguyen-vy1r

Thằng Bờm phát hành ngày 19.1.1972

 

nguyen-vy2R

Thủ bút nhà thơ Nguyễn Vỹ (in bìa 4 báo Thằng Bờm số 86)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tạp chí Văn: Nhà thơ THẾ LỮ, VŨ HOÀNG CHƯƠNG, HÀN MẶC TỬ

 

vuhoang-chuong-2

(In năm 1974)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tạp chí Văn: Nhà thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG

 

vuhoangchuong-van

(In năm 1970)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

TẠ TỴ: Ký họa văn nghệ sĩ Sài Gòn (V)

 

BANGBALAN

Nhà thơ BÀNG BÁ LÂN

Chia sẻ liên kết này...

 
 

TẠ TỴ: Ký họa văn nghệ sĩ Sài Gòn (IV)

 

DUONGNGHIEM-MAU

Nhà văn DƯƠNG NGHIỄM MẬU

Chia sẻ liên kết này...

 
 

TẠ TỴ: Ký họa văn nghệ sĩ Sài Gòn (III)

 

dinhhung

Nhà thơ ĐINH HÙNG

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 55 trong tổng số 56

trinhduyson