BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều LƯU QUÝ KỲ: Một vài bài viết trong Phong trào văn học thời kỳ vận động Dân chủ năm 1939

LƯU QUÝ KỲ: Một vài bài viết trong Phong trào văn học thời kỳ vận động Dân chủ năm 1939

 

 

luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-1R-chapeau-

Sắp đến đây, tháng 2.2017, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về nhà văn, nhà báo Lưu Quý Kỳ (1919-1982) tại Hà Nội.

May mắn, chúng tôi có tìm được trong Tổng tập văn học Việt Nam (tập 32) do NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội ấn hành năm 1993 một vài bài viết của ông Kỳ, ký bút danh Thanh Vệ. Những bài viết này đăng trên báo Mới, ông Kỳ viết trong thời kỳ vận động Dân chủ năm 1939. Xin không giải thích về Phong trào vận động Dân chủ tại nước ta đã diễn ra từ năm 1936-1939.

Về Mới, xin nêu vài thông tin: Tờ báo này thuộc Đoàn Thanh niên dân chủ Nam kỳ tại Sài Gòn - thực hiện dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương. Số 1 phát hành ngày 1.5.1939; số 11 là số báo cuối cùng, ra ngày 25.9.1939. Chủ nhiệm: Lâm Văn Quý; chủ bút: Lưu Quý Kỳ; tòa soạn: 1 đường Dayot (nay đường Nguyễn Thái Bình), sau chuyển về 62 Hamelin (nay đường Huỳnh Thúc Kháng); in tại nhà in Đông Phương trong Chợ Lớn; khổ báo 25 x 22,5 cm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

L.M.Q

(Xuân 2017)

luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-1-trang-1R-luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-1-trang-2R-luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-2-trang-1R-luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-2-trang-2R-luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-2-trang-3R-luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-2-trang-4R-luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-3-trang-1R-luuquyky-tu-liei-vua-phat-hien-bai-3-trang-2R-

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson