BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều Thẻ Nhà báo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Thẻ Nhà báo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 

the-nha-bao-VNDCCHThẻ do nhà báo LƯU QUÝ KỲ


luuquykyphat-bieu-nhan-thanh-lap-H-i-nh-bo-TP.HCM-sau-1975

Nhà báo Lưu Quý Kỳ phát biểu tại Hội Nhà báo TP.HCM sau năm 1975. Ngày 23.12.2015, Hội Nhà báo Tp.HCM đã hiến tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson