BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều LƯU ĐÌNH TRIỀU: Tượng đài và hoa

LƯU ĐÌNH TRIỀU: Tượng đài và hoa

Mục lục
LƯU ĐÌNH TRIỀU: Tượng đài và hoa
* Điểm trang mặt phố Tết
* Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đường hoa
* Đài chưa có chỗ, tượng chưa có hình
Tất cả các trang

 

Những bài báo này, nhà báo Lưu Đình Triều đã viết từ những năm trước. Trong đó, anh đặt vấn đề với người đại diện của Nhà nước, giới chuyên môn về vị trí của tượng đài tại TP.HCM, về ý tưởng xây dựng đường hoa nhân dịp xuân về.

1.DUONGHOA-NGUYEN-HUE-R.mot-goc

Một đoạn đường hoa Nguyễn Huệ

Đọc lại, ta thấy ý nghĩa thời sự vẫn còn và còn là điều đáng để suy ngẫm... Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

L.M.Q

XI.2012Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson