BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: Từ "ngóng cổ cò" đến "leo cây trụ điện"

LÊ MINH QUỐC: Từ "ngóng cổ cò" đến "leo cây trụ điện"

 

NGONG-CO-CO-TTC-2019

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 1.12.2019)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson