BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Tuần báo THIẾU NHI, TUỔI HOA số XUÂN 1975

Tuần báo THIẾU NHI, TUỔI HOA số XUÂN 1975

 

xuan-thieu-nhi

Báo THIẾU NHI phát hành ngày 26.1.1975. Tư liệu L.M.Q

xuan-thieu-nhi-2RRR

Thơ Lê Minh Quốc ký bút danh THIÊN BẤT HỦ

xuan-thieu-nhi-1xuan-thieu-nhi-2-R


tapchi-Tuoi-hoa

Báo Tuổi Hoa số XUÂN 1975 phát hành 25.1.1975. Tư liệu L.M.Q

tuoihoa-1975RR

 

Thơ Lê Minh Quốc năm 16 tuổi -  in báo Tuổi Hoa số XUÂN 1975

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson