LÊ MINH QUỐC: Tam Đảo từ ngày 23.6 đến 25.6.2016

 

tam-dao-1RLê Minh Quốc đọc Tham luận về thơ


Trong 2 ngày 25-26.6.2016, tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Lý luận, phê bình văn học lần thứ IV với chủ đề “Văn học 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển 1986-2016”, với sự tham gia của hơn 200 nhà văn, nhà thơ, lý luận văn học Việt Nam.

 

tam-dao-2RTừ trái: Đào Tuấn Anh, Lê Minh Quốc, Trần Văn Tuấn, Lê Quang Sinh

 

tam-dao-3RTừ trái: Phạm Ngọc Tiến. Lê Minh Quốc, Nguyễn Trọng Tạo, Lê Chí

 

tam-dao-4RLê Minh Quốc tại Hội thảo về Thơ

tam-dao-7B-RRLê Minh Quốc trao đổi về Thơ


tam-dao-5RTừ trái: Phương Lan, Lê Minh Quốc, Văn Giá, Nguyễn Việt Chiến

 

tam-dao-6RTừ trái: Giang Nam, Lê Chí, Lê Minh Quốc, Lưu Khánh Thơ, Trần Quang Quý, Đào Tuấn Anh

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson