Sinh viên Học bổng Chính phủ Australia sẽ bắt đầu du học từ đầu năm 2016

Mục lục
Sinh viên Học bổng Chính phủ Australia sẽ bắt đầu du học từ đầu năm 2016
Bản tiếng Việt
Tất cả các trang

hm-nay-uc-hoc-bong-1-R-

Buổi cung cấp thông tin và trao chứng chỉ học bổng tại Hà Nội

Australia Awards recipients start their Australian studies in early 2016

 

One hundred and twenty-two Australia Awards scholars, 63 of whom are women, will leave Vietnam in early 2016 for their postgraduate studies in Australia. They include 6 awardees with disability and 6 who are members of ethnic minorities.

They are among more than 5,000 Vietnamese students who have received long-term and short-term training opportunities from the Australian Government since the opening of diplomatic relations between the two countries in 1973.  Many Australia Awards alumni have reached positions of leadership in both the private and public sectors in different parts of Vietnam.

“The Australia Awards demonstrate our commitment to upskill Vietnam’s workforce and support inclusive growth for the overarching goal of promoting prosperity and reducing poverty in Vietnam,” said Australian Ambassador to Vietnam, H.E. Mr. Hugh Borrowman.  “I am confident that these awardees, upon graduation, will support Vietnam’s development and stronger people-to-people links between our two countries.”

Australia Awards, funded by the Australian Government, are prestigious international awards targeting the next generation of global leaders. Awardees are able to undertake vocational education and training, professional development, research fellowships or postgraduate study at a university of their choice in Australia (Masters and PhD) in a diverse range of areas.

Australia Awards are divided into two schemes: Australia Awards Scholarships and Fellowships (administered by the Department of  Foreign Affairs and Trade) and Endeavour Scholarships and Fellowships (administered by the Department of Education and Training) . Through these two schemes, the Australian Government has offered a total of 139 scholarships to Vietnamese students for intake in 2016. Thirteen applicants from Vietnam have been awarded scholarships to undertake their PhDs in Australia through the Endeavour Awards program, making Vietnam the largest recipient of Endeavour Awards PhDs of any country for the second year running.

Australia Awards will continue to promote both human resource development and stronger bilateral relations. We will continue to ensure that the relationships we build with our alumni extend well after individuals finish their studies, to promote continued learning and develop a mutually beneficial network of partners. We will also broaden our support for short-course programs that target skills development and workplace productivity in priority sectors.

New application rounds will open on 1 February 2016 for Australia Awards Scholarships and in April 2016 for the Australia Awards Endeavour Awards Scholarships and Fellowships.

For further information on the Australia Awards Scholarships, please visit the following website:

http://australiaawardsvietnam.org/

http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/en/about-us-2/endeavor-awards


 

Sinh viên Học bổng Chính phủ Australia sẽ bắt đầu du học từ đầu năm 2016

trao--hm-nay-UC-HOC-BONG-2-R

Các bạn sinh viên  tham dự buổi cung cấp thông tin và trao chứng chỉ học bổng tại Hà Nội

 

122 học viên Học bổng Chính phủ Australia, trong đó có 63 học viên nữ, sẽ rời Việt nam đầu năm 2016 để bắt đầu chương trình đào tạo sau đại học tại Australia. Trong số các tân sinh viên này có 6 học viên là người khuyết tật và 6 người thuộc các dân tộc thiểu số.

Họ sẽ gia nhập vào một tập thể hơn 5.000 công dân Việt Nam, những người đã và đang học tập, nghiên cứu cả ngắn hạn và dài hạn tại Australia theo chương trình Học bổng Chính phủ Australia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Nhiều cựu sinh viên của chương trình này trở về Việt Nam đang giữ các vị trí lãnh đạo trong cả  lĩnh vực nhà nước và tư nhân ở nhiều vùng trên cả nước.

“Học bổng Chính phủ Australia thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc giúp Việt Nam nâng cao trình độ lực lượng lao động và xây dựng một xã hội phát triển hòa nhập cho mục tiêu bao trùm là thúc đẩy phồn vinh và giảm nghèo ở Việt Nam”, Đại sứ Australia tại Việt Nam, Ngài Hugh Borrowman, phát biểu. “Tôi tin rằng các học viên này, sau khi tốt nghiệp, sẽ giúp Việt Nam phát triển và góp phần vào mối quan hệ khăng khít hơn giữa nhân dân hai nước chúng ta.”

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, được tài trợ từ ngân sách của Chính phủ Australia, là một chương trình học bổng quốc tế danh tiếng hướng đến việc đào tạo một thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu mới. Những người được nhận học bổng này sẽ học tập, nghiên cứu tại một trường đại học tùy chọn tại Australia ở bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) với nhiều chuyên ngành đa dạng.

Học bổng Chính phủ Australia bao gồm hai chương trình: Học bổng Chính phủ Australia dài hạn và ngắn hạn và và Học bổng Endeavour dài hạn và ngắn hạn. Thông qua hai chương trình này, Chính phủ Australia vừa quyết định cấp tổng cộng 139 học bổng cho học viên Việt Nam cho niên khóa 2016. Trong số đó, 13 ứng viên Việt Nam đã giành được học bổng tiến sĩ  của chương trình Endeavour, giúp Việt Nam trở thành nước giành nhiều học bổng này nhất ở bậc tiến sĩ trong  hai năm liên tiếp.

Học bổng Chính phủ Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và quan hệ song phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng mối quan hệ chúng tôi xây dựng với các cựu học viên sẽ tiếp tục sau khi họ hoàn thành khóa học, khuyến khích tiếp tục nâng cao trình độ và phát triển một mạng lưới đối tác hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi cũng sẽ gia tăng hỗ trợ cho  các khóa học ngắn hạn nhằm phát triển các kỹ năng và nâng cao  hiệu suất làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên.

Đợt nhận đơn xin Học bổng Chính phủ Australia sắp tới sẽ mở vào ngày 1 tháng Hai 2016 đối với học bổng Chính phủ Australia dài hạn và ngắn hạn, và vào tháng Tư 2016 đối với học bổng Endeavour.

Thông tin chi tiết về Học bổng Chính phủ Australia có thể xem tại các trang web sau:

http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/en/about-us-2/endeavor-awards

http://australiaawardsvietnam.org/

 

(nguồn: Trang Nguyen - ĐSQ ÚC)

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson