Thơ vui tặng TRẦN MAI HƯỜNG

an-trua-miung-xuan-1

Từ trái: Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh, Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Minh Lê, Trần Mai Hường, vợ chồng nhà thơ Trịnh Duy Sơn, Lê Tuân, Vũ Đức Trọng, nhà báo Nguyễn Đình Phú


an-trua-miung-xuan-2 

Từ trái: Nhà thơ Vũ Đức Trọng, Lê Tuân, Đặng Nguyệt Anh, Trần Mai Hường, Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Minh Lê (ảnh chụp trưa ngày 29.1.2015)

 

Hôm nay NHẬU Trần Mai Hường
Anh em bè bạn văn chương... thịt gà
Có đàn ông có đàn bà
Có bia có rượu cùng là có thơ


(thơ vui Lê Minh Quốc)

 (nguồn: facebook Trần Mai Hường)

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson