TRƯƠNG NAM HƯƠNG: Tiễn biệt chú - nhà thơ TRÚC CHI

 

Truc_Chi_1

Nhà thơ TRÚC CHI (1935 - 1 giờ 9 phút ngày 28.1.2015)

 

Thoáng đó Cánh chim biển
Hóa thành Mây cầu vồng
Đời như Miền sóng trắng…
Nhớ bạc đầu tuổi sông!

Chú đi, thơ ở lại
Với nắng mưa cõi người
Nhớ chú, nhấc điện thoại
Hỏi thăm làn mây trôi…

(SG. 28.1.2015)
T. N. H

 

-----------------------------------------------
In nghiêng: Tên một số tập thơ của nhà thơ Trúc Chi


UntitledzzzRR-1

 

                                    (nguồn: báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam số ra ngày 7.2.2015)

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson